Ingebjørg Bratland

Om arrangementet

Ingebjørg Bratland har vært en etterlengtet artist i våre programmer, og nå kommer hun endelig til Ski!

Ingebjørg Bratland holder et høyt aktivitetsnivå og er opptatt av å ikke låse seg i en definert sjanger!

Siste året ga fokus til salmeprosjektet «Til alle tider» sammen med Espen Lind. To vellykkede turnérunder  - 35 konserter, primært i kirker, som tilsammen ble sett av oppunder 15.000 besøkende! I tillegg til utgivelse av det hele på plate og digitalt!

2019 har også blitt brukt til å skrive og spille inn ny musikk. Det betyr at hun i første halvår av 2020 vil gjennomføre en ny Norgesturné samt utgi ny musikk! Første smakebit kommer 8. november – låten heter «Di Ingebjørg», fulgt av et album i månedsskiftet januar/februar.

Hun opplever stor interesse for sin musikk, og nærmer seg pr i dag 50 millioner streams på Spotify.

Det nye materialet er skrevet av henne selv og produsert av av Espen Lind og Geir Hvidtsten.  Stilmessig vil materiale ligge i området – country, folk, pop!