Salene

Hovedsalen har opp til 496 komfortable sitteplasser, inkl. 3 handicapplasser og 3 ledsagerplasser til disse. Alle plasser har godt utsyn mot scenen. Scenen er stor og har god plass til de fleste behov; instrumenter, lydutstyr, rekvisitter etc. (se link til Scenemål og høyder under Teknisk info). Salen er fleksibel, og flere stolrader kan fjernes etter behov om man ønsker ståplasser fremst, dansemuligheter, utbygd scene etc. Bakre del (galleri) av sal kan også avgrenses, slik at salen oppleves mer kompakt ved lavere billettsalg.

Foajeen har plass til opp i mot 120 besøkende, enten med sitteplasser (med bord) eller kun ståplasser. Foajeen fungerer som teaterets klubbscene, og har huset alt fra trubadurer og standup-komikere til fullt storband. I tillegg til å være et lokale for diverse kulturarrangementer benyttes også Rådhusteatret til stadighet i forbindelse med kurs og seminarer.

Begge saler har lyd- og lysanlegg som kan benyttes av arrangører og vi i Rådhusteatret kan eventuelt stille med tekniker(e) som hjelper til med, eller står for den tekniske biten.

TEKNISK INFO

Lydutstyr (pdf)

Lysutstyr (pdf)

Salkart (pdf)

Scenemål og høyder (pdf)

Standard patch lys (pdf)

Mål og vekt lystrekk (pdf)

Adkomst, load-in og garderober (pdf)